Česta pitanjaMarketing alatke

Marketing alatke

 • Kako funkcioniše aplikacija za kreiranje Facebook prodavnice?

  ShopMania Social Cart aplikacija Vam omogućava da kreirate Vašu Facebook prodavnicu na stranicama koje možete da uređujete. ShopMania Social Cart aplikacija se može instalirati samo na Facebook Business stra...

 • Čemu služi struktura kategorije?

  Struktura stabla kategorija je korišćena na Vašoj Facebook prodavnici i Vašem MiniShop widget. U početku kategorije su prikazivane na isti način kao u fajlu datafeed proizvoda ioni sadrže samo jedan nivo k...

 • Kako mogu da promenim strukturu kategorije?

  Sistem uključuje dva načina za strukturiranje kategorija: automatsko generisanje Vaših kategorija i ručno grupisanje kategorija. U oba slučaja, kategorije mogu biti grupisane na maksimum 3 nivoa. 1. Auto...

 • Čemu služi opcija Resetujte kategorije?

  Resetovanjem kategorija vratićete strukturu kategorija na početni format liste koji prikazuje kategorije na isti način kao u Vašem data fajlu. Kada se jednom izvrši resetovanje kategorija, sve promene u Vašoj struk...