Česta pitanjaMarketing alatkeČlanak

Kako mogu da promenim strukturu kategorije?

Sistem uključuje dva načina za strukturiranje kategorija: automatsko generisanje Vaših kategorija i ručno grupisanje kategorija. U oba slučaja, kategorije mogu biti grupisane na maksimum 3 nivoa.

1. Automatsko generisanje strukture kategorija trenutno organizuje put kategorije, na primer Foto&Video / Digitalne Kamere / Dodaci, u drvetu strukture, bazirano je na kategorijama i podkategorijama. Korišćenjem automtskog generisanja, prvobitna kategorija Foto&Video / Digitalne Kamere / Dodaci će biti pretvorena u drvo strukture prikazano ispod, bez bilokakvih akcija zahtevanih sa Vaše strane:

Foto&Video
Digitalne kamere 
Dodaci


Da biste automatsko generisanje drvo strukture bilo moguće, potrebno je da koristite / separator za imenovanje kategorija u Vašem datafeed fajlu.

2. Ručno grupisanje kategorija obuhvata razbijanje puta kategorije, na primer Foto&Video / Digitalne Kamere / Dodaci, u drvo strukturi, kroz ručni proces. Da biste generisali grupisanje po kategorijama i podkategorijama, potrebno je da ručno kreirate kategorije koje zapravo ne sadrže proizvode i koje stoje na gornjem nivou strukture. zatim je potrebno da preimenujete početnu kategoriju na naziv koji je za poslednji nivo strukture.

Nalazi se u: Marketing alatke