Česta pitanjaOstala pitanjaČlanak

Kako da odgovorim na komentare kupaca?

Možete odgovoriti koristeći link u listi komentara koji se prikazuje u Vašem nalogu. Pre nego što dodate komentar koristite opciju za pregled. Kada se jednom postavi, odgovor ne može biti izmenjen niti izbrisan.

Nalazi se u: Ostala pitanja