Česta pitanjaOstala pitanjaČlanak

Kada se komentari kupaca brišu?

Brišu se samo komentari koji su uvredljivi i nerealni. Postoje i filtrirani i uklonjeni komentari koje ste sami postavili i oni koji su uvredljivi za druge prodavnice.

Komentari koje su postavili kupci se brišu nakon perioda od 12 meseci od datuma objavljivanja jer smatramo da viče nisu reprezentativni.

Nalazi se u: Ostala pitanja