Česta pitanjaOsnoveČlanak

Šta su uporedivi proizvodi?

Uporedivi proizvodi su proizvodi koji se mogu naći u nekoliko prodavnica u istoj formi, sadržaju i kvalitetu i lako se identifikuju po nazivu ili kodu proizvoda.

Nekoliko primera uporedivih proizvoda: mobilni telefoni, televizori, digitalni fotoaparati, monitori, itd.
Nekoliko primera neuporedivih proizvoda: cveće, slatkiši, nakit, itd.

Nalazi se u: Osnove