Česta pitanjaProblemi pri registracijiČlanak

Moja registracija na sajtu ShopMania je odbijena. Šta je potrebno da uradim da bi bila prihvaćena?

Da bi Vas naš sistem prihvatio, Vaš sajt treba da ispunjava uslove registracije. U poruci odbijanja mi obično navodimo razlog odbijanja, ali ukoliko izostavimo molimo kontaktirajte nas za detalje.

Kada se svi uslovi registracije ispune, molimo odgovorite na poruku odbijanja navodeći način na koji ste uklonili probleme i mi ćemo ponovo razmotriti Vašu aplikaciju.

Nalazi se u: Problemi pri registraciji