Česta pitanjaDatafeed podešavanja i obradaČlanak

Šta je potrebno da se uradi da bi se uklonile odbijene linije?

Da biste uklonili odbijene linije potrebno je da ispravite pomenute probleme. Kada jednom ispravite, problem će biti automatski rešen pri sledećem uvozu Vašed datafeed-a (tokom naredne noći).

Nalazi se u: Datafeed podešavanja i obrada