Česta pitanjaDatafeed podešavanja i obradaČlanak

Šta znači ''Odbijene linije datafeed-a''?

To su linije Vašeg datafeed-a koje nisu mogle biti pravilno uvezene zbog elemenata koji su neispravni ili nedostaju. Pogledajte nekoliko primera koji mogu da prouzrokuju odbijanje linija u datafeed-u:

- nedostaje cena;
- nedostaje kategorija;
- nedostaje URL;
- nedostaje naziv proizvoda;
- nedostaje kod proizvoda (MPC);
- duplirani proizvodi zbog proizvoda koji imaju isti kod (MPC);

Neke od ovih grešaka su česte kada se opis proizvoda proširi na nekoliko linija. Kada kreirate datafeed proverite da nove linije \n ili \r su zamenjene praznim mestom ili sa <br />

Nalazi se u: Datafeed podešavanja i obrada