Česta pitanjaOstala pitanjaČlanak

Zašto se moja statisktika posećenosti razlikuje od statistike klikova?

Iako izveštaji ShopMania sistema i drugih analitičkih sistema prikazuju slične podatke, imajte u vidu da su podaci generisani iz različitih izvora i da 2 sistema prikazuju drugačije informacije. Razumevanje procesa kreiranja ovih izveštaja mogu da objasne odstupanja koja vidite.

Razlozi zašto se posećenost u Vašem analitičkom sistemu razlikuje od klikova koje je prijavio ShopMania sistem, su sledeći:

1. Podešavanja Praćenje poseta na vašem ShopMania nalogu nisu kompatibilna sa analitičkim sistemom koji koristite za praćenje posećenosti globalno ( analitički sistem koji je baziran na referres zahteva specijalne redirekcije koje uključuju ove informacije, dok analitički sistemi koji prate prisustvo posebnih parametara u linkovima zahtevaju da se ovi parametri pojave u URL stranicama proizvoda.

2. Klikovi vs. Posete: ShopMania prikazuje klikove koje je Vaš sajt imao, dok analitički sistem prati posete/sesije ka Vašem sajtu. Postoji važna razlika između klikova i poseta/sesija, koja objašnjava odstupanja između ova dva broja. Da bismo zaštitili partnere, mi računamo maksimum 1 klik po proizvodu i maksimum 2 klika po kategoriji, za jednu istu prodavnicu.

3. Kod za praćenje na stranici URL destinacije: ukoliko URL destinacije Vašeg sajta nema instaliran tačan kod za praćenje, analitički sistem neće registrovati posete.

4. Kod za praćenje nije uspeo da se izvrši (ili je izvršen sa zastojem): ukoliko posetilac zaustavi kod za praćenje od učitavanja ili ode na drugu stranicu sajta pre nego što se kod učita, analitički sistem neče registrovati posetu. Određeni pregledači ili antivirusna podešavanja, prisustvo virusa, ili drugih podešavanja koja koriste druge lokacije utiču na zastoje u učitavanju, koja su neophodna za izvršenje koda stranice, koji uključuje i kod za praćenje.

5. Podešavanja browser-a posetilaca: u većini analitičkih sistema potrebno je da posetioci u svojim browserima aktiviraju JavaScript, slike i cookies kako bi sistem zabeležio njihovu posetu. Međutim, ShopMania će ipak moći da zabeleži ove posetioce jer beleži samo klikove ka Vama i zahteva minimalnu JavaScript podršku.

6. Razne JavaScript greške ili prisustvo određenih funkcija na sajtu, koji utiču na izvršenje koda za praćenje. Neki primeri ovih funkcionalnosti uključuju dodatne prozore sa raznim promocijama, ili prijavama za newsletter, ili upozorenja na sadržaj za odrasle.

7. Prisustvo netačnih, isteklih, ili indirektnih linkova ka proizvodima u datafeed fajlu - ako je posetilac poslat na drugu lokaciju vaše prodavnice, bez parametara praćenja u URL-u, posete prosledjene od ShopMania neće biti zabeležene korektno.

8. Vaš analitički sistem prati saobraćaj baziran na referrer informacijama (HTTP REFERRER). Zbog metoda koji se koristi za redirekciju posetioca od ShopMania ka vašoj prodavnici, referrer informacija možda nije prosledjena korekto u svim slučajevima; da biste imali što tačniju informaciju, preporučujemo da koristite analitički sistem baziran na URL tagovanju.

Mi koristimo napredni sistem zaštite od lažnih klikova koji uključuje i zaštitu od spidera, botova, skripti i lažnih korisnika.

Da bismo sprečili lažne klikove (veliki broj klikova na proizvode određenih prodavnica bez namere da se posete njihovi sajtovi) mi blokiramo sumnjive IP adrese i ograničavamo broj klikova koji se računaju sa jedne IP adrese:
- klik na proizvod sa jedne IP adrese je registruje samo jednom u standardnom vremenskom okviru izveštavanja ( npr. jednom dnevno)
- u vremenskom okviru izveštavanja, maksimalan broj je 2 klika na proizvode prodavnice, u određenoj kategoriji, koja se registruju sa iste IP adrese.
- u vremenskom okviru izveštavanja, sistem beleži do maksimalnog broja klikova za određeni vremenski period ( npr. maksimum 1 klik u 10 sekundi, maksimum 30 klikova u 5 minuta)

Molimo imajte u vidu da i ako se klik ne registruje, posetilac će i dalje moći da poseti sajt koji je kliknuo. Ako vaš sistem beleži sve posete prosledjene od strane ShopMania, sistem za praćenje može prijaviti i veći broj poseta u poređenju sa ShopMania izveštajem. Ukoliko želite da verifikujete tačnost podataka u vezi poseta poslatih od strane ShopMania, (ako se vaši podaci značajno razlikuju od našeg sistema), ShopMania tim će vam rado pomoći u vezi sa podešavanjima da bi izveštaji o posećenosti bili ispravni. Ako vaše eCommerce rešenje dozvoljava da postavite custom kod za praćenje poseta od jednog istog izvora, možemo vam obezbediti takav skript, kao i pomoć u postavljanju skripta.

Nalazi se u: Ostala pitanja