Česta pitanjaSuspendovanje nalogaČlanak

Moji proizvodi se više je prikazuju na sajtu. Zašto se ovo dešava?!?

Najpre je potrebno da proverite da li je datafeed ispravno postavljen i da ne generiše greške. Takođe se pobrinite da ne postoje neke druge zabrane pristupa na nivou servera koje bi mogle da spreče preuzimanje datafeed-a.

Ukoliko ste pronašli problem i rešili ga, potrebno je da sačekate jedan dan pre nego što se Vaši proizvodi pojave na sajtu. Nema potrebe da nas kontaktirate.

Ukoliko ne možete da pronađete problem ili ukoliko je prošlo više od 2 dana od otklanjanja problema a da se Vaši proizvodi ne listaju na sajtu ponovo, molimo kontaktirajte nas putem emaila.

Nalazi se u: Suspendovanje naloga