Česta pitanjaSlike proizvodaČlanak

Moji proizvodi se prikazuju bez slika. Zašto?

Najpre treba da uzmete u obzir činjenicu da se slike pojavljuju na sajtu nekoliko sati nakon proizvoda.
Ukoliko ipak mislite da postoji problem, potrebno je da prvo proverite sledeće:

- da su slike u datafeed-u tačne (redosled do slike će prikazati ispravnu - ovo možete testirati u browser-u);
- da Vaše slike nemaju vodeni žig. U suprotnom će one biti automatski odbijene i treba da obezbedite slike bez vodenog žiga i da nas obavestite kada rešite problem;
- da ne postoje zabrane preuzimanja na fodleru sa slikama, na serveru na kome je lociran Vaš sajt.

Ukoliko se Vaše slike ipak ne pojave na sajtu nekoliko sati nakon pojavljivanja proizvoda, molimo kontaktirajte nas putem emaila.

Nalazi se u: Slike proizvoda