Česta pitanjaDatafeed podešavanja i obradaČlanak

Moj datafeed je odbijen. Šta nije u redu i kako da to ispravim?

Ovde su neki od razloga koji mogu prozrokovati odbijanje datafeed-a:

- Vrednost određena za "URL Učitavanje" nije tačna. Link nije ispravan, preusmerava Vas na sajt ili stranicu sa netačnim datafeed-om. - Polja nisu u tačno određenom redosledu koji se navodi u specifikaciji datafeed-a (Kategorija | Proizvođač | Model | Kod Proizvoda | Naziv Proizvoda | Opis Proizvoda | URL Proizvoda | URL Slike Proizvoda | Cena | Valuta);
- Ukoliko je Vaš sajt zasnovan na određenoj strukturi osCommerce/ZenCart/Virtuemart/CsCart/xCart pobrinite se da ste preuzeli odgovarajuće skripte i da ste ih postavili na isto mesto zajedno sa drugim fajlovima sajta;
- Pojavljuju se greške u output-u zbog karaktera koji prekidaju linije proizvoda. Pre uvođenja svih proizvoda u datafeed potrebno je da uklonite sve tabove, nove linije i uspravne crte (|). Za osCommerce/ZenCart/Virtuemart/CsCart/xCart skripte, problem je već razrešen;
- Datafeed premašuje veličinu od 20Mb i maksimalan broj proizvoda koji mogu da se listaju (3 000). Potrebno je da ograničite output da biste imali određenu veličinu ili da biste imali paket premium listanja.

Nalazi se u: Datafeed podešavanja i obrada