Česta pitanjaDatafeed opcije za podešavanjaČlanak

Da li mogu da postavim statički fajl kao datafeed?

Da, možete postaviti statički fajl, ali ovo NIJE preporučljivo. U slučaju statičkih fajova, kada primetimo da se fajl ne ažurira konstantno, listanje može biti automatski suspendovano.

Pa ipak, ukoliko želite da postavite statičke fajlove kao datafeed važno je da se pobrinete da će ovo biti automatski regenerisano bez izuzetaka kada se cene ažuriraju ili u određenim vremenskim periodima (na primer dnevno).

Nalazi se u: Datafeed opcije za podešavanja