Česta pitanjaDatafeed podešavanja i obradaČlanak

Kako da postavim URL za datafeed?

- normalan HTTP: http://www.example.com/path_to_datafeed.ext
- HTTP zaštićen lozinkom: http://www.example.com/path_to_datafeed.ext?pass=password
- HTTP zaštita osnovne autentifikacije: http://user:password@www.example.com/path_to_datafeed.ext
- FTP zaštita korisnika i lozinke: ftp://user:password@www.example.com/path_to_datafeed.ext (u ovom slučaju fajl je očigledno statički, prethodno generisani).

Nalazi se u: Datafeed podešavanja i obrada