Česta pitanjaOsnoveČlanak

Moji proizvodi ne pripadaju nijednoj kategoriji na portalu ShopMania. Da li ipak mogu listati svoje proizvode?

Ne možemo Vam garantovati da će se proizvodi listati, ali je bolje da probate. Ništa nećete izgubiti ako registrujete Vašu prodavnicu u ShopMania sistemu!

Potrebno je da uzmete u obzir da neke kategorije nisu prikazane jer nema tog tipa proizvoda. Ukoliko kategorije ne postoje, mi ćemo ih dodati ukoliko smatramo da su interesantne.

U najgorem slučaju, obavestićemo Vas da listanje Vaših proizvoda nije moguće i da ćemo listati Vaše proizvode kada dodamo nove kategorije ili nađemo alternativno rešenje.

Nalazi se u: Osnove, Problemi pri registraciji