Česta pitanjaDatafeed opcije za podešavanjaČlanak

Moj sajt nije dinamički. Kako da podesim i instaliram skript za izvoz za datafeed?

Kada su u pitanju sajtovi koji nisu dinamički, nije moguće generisati izvezeni fajl automatski. Za više detalja povodom mogućih opcija, molimo konsultujte se sa timom koji Vam je kreirao sajt ili program korišćen za njegov razvoj. Ukoliko ne možete da automatski generišete datafeed, možete to učiniti ručno.

Imajte na umu da možete kreirati dinamičku prodavnicu na portalu u bilo kom trenutku, koja uključuje sve opcije koje su Vam potrebne: https://biz.shopmania.rs/cp.register_quick

Nalazi se u: Datafeed opcije za podešavanja