Česta pitanjaDatafeed podešavanja i obradaČlanak

Pratio sam uputstva za postavljanje skripta za izvoz za datafeed ali i dalje ne funcioniše ispravno. Koje je rešenje?

Da biste rešili problem potrebno je da proverite da li je fajl pravilno postavljen na istoj lokaciji kao i drugi fajlovi (u slučaju predefinisanih skript-i).
U slučaju da još uvek imate problem potrebno je da potvrdite i obavestite nas o tačnoj greški koja vraća skript.

Kao krajnje rešenje, možete nam dozvoliti trenutan pristup Vašem FTP-u i jedan od naših programera će napraviti neophodna podešavanja za Vas, u slučaju da je ovo moguće (ovo ne podrazumeva nikakve troškove).

Nalazi se u: Datafeed podešavanja i obrada