Česta pitanjaPromocija prodavniceČlanak

Koliko dugo moje preporučeno listanje ostaje aktivno?

Preporučeno listanje nije vremenski ograničeno. Vaša prodavnica može koristiti sve prednosti preporučenog listanja, sve dok su sledeći kriterijumi ispunjeni:

- stanje na računu ima pozitivnu vrednost;
- Vaša Premium kampanja je aktivna;
- imate aktivne bidove za kategorije u kojima želite istaknuto listanje i njihova vrenost je najmanje jednaka minimalnom CPC za tu kategoriju.

Preporučeno listanje se automatski zaustavlja kada samo jedan od gore navedenih uslova nije ispunjen i biće automatski reaktivirano kada sve svi uslovi ponovo ispune.

Nalazi se u: Promocija prodavnice