Česta pitanjaDatafeed zabraneČlanak

Sa koje IP adrese ShopMania preuzima slike proizvoda?

Ukoliko ste postavili IP zabrane za preuzimanje slika sa Vašeg sajta, potrebno je da dozvolite sajtu ShopMania pristup za sledeće IP adrese:

- 185.163.111.210; 185.163.111.211;
- 185.181.103.244; 185.181.103.245;
- 38.132.119.219; 38.132.119.221;
- 82.208.165.148; 82.208.165.149; 82.208.165.150;
- 95.77.99.177;
- 23.253.242.114;
- 176.58.107.122;

Iste IP adrese treba da se koriste za preuzimanje slika koje nemaju vodeni žig, ukoliko Vaša prodavnica postavlja slilke koje imaju personalizovani sadržaj.

Neophodno je da se dodaju sve IP adrese sa liste. Ukoliko izostavite jednu IP adresu može doći do problema prilikom preuzimanja slika.

Preporučujemo da s vremena na vreme prekontrolišete listu IP adresa na ovoj stranici, jer mogu biti ažurirane u budućnosti.

Nalazi se u: Datafeed zabrane, Slike proizvoda