Česta pitanjaDatafeed skriptiČlanak

Imam sajt koji koristi OSCommerce v3. Kako da instaliram svoj skript?

Potrebno je da preuzmete odgovarajući skript, koji je lociran na sledećem linku:
//im1.shopmania.org/feeds/oscommerce3/datafeed_shopmania_oscommerce_v3.zip

Jednom kada preuzmete skript, on mora biti otpakovan i smešten u koren sajta gde ste smestili druge fajlove kataloga.
Nakon instaliranja skript-a, potrebno je da mu pristupite kako bi se uverili da se ne pojavljuju greške, i zatim da postavite njegov redosled u odeljku Podešavanja učitavanja.
Redosled uopšteno zavisi od određenih podešavanja nastalih kada ste instalirali prodavnicu

Na primer:
- ako je skript postavljen u isti folder kao i fajlovi sajta, root folder, path varijabla ne treba da se menja ($site_base_path = "./");
U ovom slučaju URL Vašeg datafeed-a je http://www.example.com/datafeed_shopmania_oscommerce_v3.php

- ako je skript postavljen u isti folder kao i fajlovi sajta, ali ne u root folderu, path varijabla ne treba da se menja ($site_base_path = "./");
Mađutim u ovom slučaju URL Vašeg datafeed-a je http://www.example.com/shop_folder/datafeed_shopmania_oscommerce_v3.php

- ako je skript postavljen u folder u kome se ne nalaze fajlovi sajta, path varijabla treba da se izmeni na sledeći način ($site_base_path = "../");
Ovo podešavanje će izmeniti lokaciju iz /foldera u root folder gde se nalaze fajlovi sajta.
U ovom slučaju URL Vašeg datafeed-a je http://www.example.com/feed_folder/datafeed_shopmania_oscommerce_v3.php

Nalazi se u: Datafeed skripti