Česta pitanjaDatafeed specifikacijeČlanak

Da li cene proizvoda mora da uključuju porez, PDV ili ne?

Proizvodi će biti prikazani sa svim porezima uključenim u cenu, zato vas i molimo da se pobrinete da ne bude nekih neslaganja između cena u datafeed-u i cena na Vašem sajtu.
Proizvodi u datafeed-u moraju da sadrže sve poreze uključene u cenu.

Ukoliko se Vaši proizvodi već listaju na našem sajtu, molimo pobrinite se da cene odgovaraju onima na Vašem sajtu.

Nalazi se u: Datafeed specifikacije, Datafeed zabrane