Česta pitanjaDatafeed specifikacijeČlanak

Šta je datafeed?

Da biste listali Vaše proizvode na ShopMania portalu, potrebno je da kreirate i postavite datafeed proizvoda. Datafeed je fajl u txt, CSV or XML formatu koji sadrži detaljne informacije o Vašim proizvodima, kao što su: naziv proizvoda, cena, kategorija itd. Polja u datafeed-u treba da su odvojena uspravnom crtom (|), i linije treba da su odvojene novom linijom (\n).

Standardni format txt i CSV datafeed-a je:

kompletna kategorija | proizvođač | model | kod prodavnice | naziv proizvoda | opis | URL proizvoda | URL slike | cena | valuta | troškovi isporuke | dostupnost | GTIN (UPC/EAN/ISBN)

Sledeća polja su obavezna: Kategorija, MPC, Naziv proizvoda, URL proizvoda i Cena. GTIN je takođe obavezan i za knjige; u tom slučaju treba dodati ISBN broj. Takođe je neophodno da sva obavezna polja sadrže ispravne informacije, u suprotnom datafeed će se smatrati netačnim. Međutim, za potpuno ispravno listanje proizvoda, preporučujemo da postavite podatke za sva gore navedena polja a ne samo za obavezna polja.

Polja u datafeed-u treba da sadrže sledeće podatke:

Polje Opis Primer
Kategorija Treba da sadrži kategoriju Vašeg sajta sa celokupnim redosledom od osnovne kategorije do kategorije u kojoj se proizvodi listaju.

Limit: 255 karaktera
Kućni aparati > Mali aparati za ličnu negu > Brijači
Proizvođač Naziv proizvođača ili brend proizvoda.

Limit: 100 karaktera
Nokia
Model Broj proizvoda dodeljen od strane proizvođača (MPN, EAN, UPC ili ISBN).

Limit: 100 karaktera
Za Grafičku kartu Gigabyte Nvidia GeForce 210 512MB DDR2, model je "GV-N210OC-512I"
Kod partnera Jedinstveni kod proizvoda za identifikaciju. Preporučljivo je da se kod ne menja tokom vremena.

Limit: 100 karaktera
12345, 12346, 123457
Naziv proizvoda Nazivi proizvoda koji se prikazuju na Vašem sajtu.

Limit: 255 karaktera
Grafička karta Gigabyte Nvidia GeForce 210 512MB
Opis proizvoda Opis proizvoda; nemojte koristiti HTML tagove, Javascript kod, slike ili bilo koji drugi tip multimedia fajla.

Limit: 200 karaktera
Digitalni fotoaparat D3100 snima odlične slike u noćnim uslovima i koristi se najviše u semi- profesionalnoj industriji.
URL proizvoda URL stranice proizvoda. http://example.com/view-product?prod-id=12345
URL slike URL glavne slike proizvoda. Preporučljivo je postavljanje slika visoke rezolucije i boljeg kvaliteta.
Ne prihvatamo slike sa određenim informacijama, kao što su vodeni žig, logo ili promotivni tekst.
http://example.com/images/12345.jpg
Cena proizvoda Potrebno je da cena proizvoda sadrži sve troškove, osim troškova isporuke, koji treba da budu prikazani u odvojenom polju.
Ne prihvatamo cene koje su dostupne samo za određene kategorije korisnika.
Cena ne treba da sadrži valutu: RSD.
120.45
Valuta Valuta cene. RSD
Troškovi isporuke Troškovi isporuke proizvoda.

Da bi se troškovi isporuke prikazivali potrebno je da štiklirate opciju „Cene isporuke za pojedinačni proizvod” u odeljku Podešavanja – Podešavanja isporuke u Vašem nalogu. Troškovi isporuke treba da budu izraženi u istoj valuti kao I cena proizvoda.

Besplatna isporuka treba da bude označena nulom (0.00).
2.5
Dostupnost Sadrži podatke o dostupnosti proizvoda. Opcije prihvaćene za ovo polje su:
- In stock / Na zalihama: Uključite ovu opciju ako ste sigurni da će pošiljka biti isporučena (ili će biti na putu do kupca) za 3 radna dana ili manje. Na primer, ukoliko imate proizvode u Vašem skladištu.
- Available for order / Mogućnost naručivanja: Uključite ovu opciju ukoliko je potrebno 4 ili više radnih dana da se roba isporuči kupcu. Na primer, ukoliko nemate robu u skladištu trenutno, ali ste sigurni da će stići u narednih nekoliko dana. Za neobjavljene proizvode koristite vrednost Preorder / Moguća rezervacija.
- Out of stock / Nema na zalihama: Trenutno ne prihvatate porudžbine za ovaj proizvod.
- Preorder / Moguća rezervacija: Primate porudžbine za ovaj proizvod, ali on još uvek nije objavljen.

Napomena: Ako koristite druge vrednosti za dostupnost informacija u Vašem feedu, potrebno je da pristupite Vašem ShopMania kontrolnom panelu i sparite ove vrednosti sa vrednostima koje su korišćene u ShopMania sistemu.
In stock / Na zalihama
GTIN (UPC/EAN/ISBN) Osnovni set jedinstvenih identifikatora proizvoda su Global Trade Item Numbers (GTINs), koji uključuju UPC - Universal Product Code, EAN - European Article Number (za Evropu) iISBN - International Standard Book Number.

Ove vrednosti su jako važne za podudaranje zahteva kupaca sa Vašim proizvodima. Obavezno je da obezbedite ISBN broj za knjige. Ipak preporučujemo da nam obezbedite GTIN identifikator za sve proizvode, zato što će možda biti neophodno u budućnosti.

Više informacija o GTIN možete pronaći na Wikipedia.
- UPC: jedinstveni numerički identifikator za komercijalne proizvode koji je se obično odnosi na barkod koji je odštampan na proizvodu;
12-cifreni broj kao na primer 001234567891
Više informacija o UPC-u možete pronaći na Wikipedia.

- EAN: jedinstveni numerički identifikator za komercijalne proizvode koji je se obično odnosi na barkod koji je odštampan na proizvodu;
13- cifreni broj kao na primer 1001234567891
Više informacija o EAN možete pronaći na Wikipedia.

- ISBN: jedinstveni numerički identifikator za komercijalne knjige koji se najčešće nalazi na poleđini knjige zajedno sa barkodom;
10 ili 13- cifreni broj kao na primer 0451524233
Ako imate oba, uključite samo 13-cifreni broj;
Više informacija o ISBN broju možete pronaći na Wikipedia.


XML datafeeds

Takođe možemo obraditi datafeed-ove u XML formatu, ukoliko sadrže najmanje obavezna polja. Možete definisati svoje tagove za datafeed ili možete koristiti one iz našeg primera.

XML datafeed primer:

<store>
<products>
...
<Product>
<MPC>12554</MPC>
<Category>Computers - Monitors</Category>
<Manufacturer>Samsung</Manufacturer >
<MPN>12350</MPN>
<Name>SyncMaster 206BW</Name>
<Description>Samsung 15.6" Widescreen LCD - 1360x768, 500... </Description>
<URL>http://www.example.com/products.php?id=a3057</URL>
<Image>http://www.example.com/products.jpg</Image>
<Price>431</Price>
<Currency>RSD</Currency>
<Shipping>15</Shipping>
<Availability>In stock / Na zalihama</Availability>
<GTIN>1001234567891</GTIN>
</Product>


Napomene:

- Linije proizvoda koje ne sadrže ispravne podatke se automatski odbijaju. U kontrolnom panelu u odeljku "Statistika proizvoda " možete pogledati detalje o odbijenim poljima;
- Nepostojeća polja treba da budu odvojena sa 2 povezana kataktera. Primer feed-a bez polja Model: kategorija | proizvođač | | kod partnera | naziv proizvoda | opis proizvoda | URL proizvoda | URL slike | cena | valuta | troškovi isporuke
- Opis proizvoda ne sme da sadrži promotivni tekst, popuste, html tagove, troškove isporuke ili tekst napisan samo velikim slovima;
- Pre nego što postavite feed potrebno je da eliminišete sve nove linije ili druge karaktere koji se koriste kao delioci kolona;
- Redosled kategorija treba da bude kompletan: Kategorija / Podkategorija1 / Podkategorija2. Primer: Računari – Periferije – Monitori. Prihvatamo samo datafeed-ove koji sadrže sopstvene kategorije proizvoda a ne kategorije ShopMania sistema;
- URL slika i proizvoda treba da budu kompletni i da počinju sa http://
- Potrebno je da jasno ukažete na dostupnost proizvoda na stranici proizvoda Vaše prodavnice tako što ćete ili eksplicitno navesti status (In stock / Na zalihama, Available for order / Mogućnost naručivanja, Out of stock / Nema na zalihama, Preorder / Moguća rezervacija), ili ćete napomenuti koliko dana će biti potrebno da se proizvod isporuči. Proizvodi koji više nisu na prodaju moraju biti izuzeti iz feeda u potpunosti.

Učitavanje datafeed-a na Vašem ShopMania nalogu

Potrebno je da se prijavite na Vaš ShopMania nalog i odete u odeljak Podešavanja – Podešavanja učitavanja. U zavisnosti od tipa datafeed-a, potrebno je da izaberete metod učitavanja (auto ili ručno) i unesete URL Vašeg feed-a za automatski feed ili da učitate datafeed kod ručne metode.

Metodi učitavanja

1. Auto – za kreiranje datafeed-a, ShopMania je obezbedila automatske datafeed skripte za najpopularnije ecommerce platforme: OSCommerce, OSCommerce v3, ZenCart, Virtuemart, Virtuemart 2, JoomShopping, phpShop, CSCart, CSCart 4, XCart, CubeCart, SunShop, OpenCart, PHPMass, OOS Shop, xtCommerce, Interspire, PrestaShop, Magento, Shop-Script, Shop-Script Premium, Creloaded, QuickCart, PinnacleCart, Ubercart, TomatoCart, eShop, ShopperPress, WP e-Commerce, WP e-Commerce 3.8, WP Online Store, WP Store, WP StoreBox, WooCommerce, LogiVert, INDIGO Shop, PHP + MySQL, ASP + MySQL.

Za sajtove koji ne koriste nijednu od gore navedenih platformi, obezbedili smo PHP + MySQL, ASP + MySQL, ASP + SQLServer i ASP + MsAccess model skripti. Potrebno je da ove skripte prilagodi Vaš programer da se podudaraju sa bazom podataka Vašeg sajta.

Molimo kliknite ovde za više detalja o instalaciji datafeed skripta

2. Ručno - preporučljivo je da unesete 50 proizvoda u Vaš feed. Feed treba da redovno ažurirate svaki put kada se promene cena ili zalihe na najmanje 30 dana. Imajte u vidu da ukoliko ne učitate ažurirani datafeed u periodu dužem od 30 dana, listing Vaših proizvoda će automatski biti suspendovan.

Potrebno je između 1 i 3 radna dana da se datafeed odobri i da se proizvodi prikažu na sajtu. Ukoliko neko duže vreme ne dobijete obaveštenje o datafeed-u, molimo kontaktirajte nas putem email-a na support@shopmania.rs.

Nalazi se u: Datafeed specifikacije