Česta pitanjaInstalacija kodaČlanak

Kod generiše greške kada se koristi u SSL odeljku. Da li postoji neka druga kompatibilnija verzija (https) koda?

Naravno, zaštitna verzija može biti uzeta iz odeljka koji se bave Instalacijom Koda. Možete alternativno koristiti kod za HTTPS i za HTTP.

Nalazi se u: Instalacija koda