Česta pitanjaTroškovi i obavezeČlanak

Šta mogu da uradim ukoliko ne želim da instaliram ShopMania kod na sajtu?

Ukoliko ne želite da instalirate ShopMania kod, potrebno je da unapredite Vaš nalog prelaskom na Premium paket.

U slučaju da odlučite da prikažete kod na sajtu, i dalje možete preći na Premium paket i iskoristiti bonus.

Nalazi se u: Troškovi i obaveze, Instalacija koda, Promocija prodavnice