Česta pitanjaOsnoveČlanak

Moj sajt ima varijante na nekoliko stranih jezika. Da li mogu da listam svoje proizvode na ShopMania sajtovima u drugim zemljama?

U ovom momentu, možete listati Vaše proizvode samo na sajtu koji odgovara jednoj zemlji. Registrovanje na nekoliko sajtova može biti osnov za odbacivanje Vaše aplikacije.

Premium partneri mogu nas kontaktirati putem e maila kako bi diskutovali o mogućim alternativama.

Nalazi se u: Osnove, Problemi pri registraciji