Plaćajte samo za ostvarene rezultate!

Da bi Vaša kampanja počela, potrebno je da postavite bidovanje za postojeće kategorije proizvoda. Bid je iznos novca koji je prodavnica voljna da plati kada posetilac klikne na jedan od njenih proizvoda. Cena klika je takođe poznata kao Cost-per-Click (CPC).

Sa ShopMania sistemom, plaćate samo kada posetilac klikne na Vaš proizvod što ga preusmerava na stranicu tog proizvoda na Vašem sajtu.

Viša vrednost bida će povećati rang Vaših proizvoda u listama kategorija i pretragama. To znači da će Vaši proizvodi biti prikazani ispred sličnih proizvoda ponuđenih od strane Vaše konkurencije i time će Vaša prodavnica imati veću posećenost.

Tabela ispod pokazuje minimalne Cene po Kliku (bid-ove) za svaku kategoriju u ShopMania sistemu. U cilju aktiviranja Vaše kampanje na portalu ShopMania, potrebno je da postavite vrednosti bid-ova koje su najmanje jednake onim koje su predstavljene u tabeli.

Glavna kategorija Tarife (minimalna cena po kliku)
  Bebe i Deca 2,40 din - 2,60 din
  Knjige 2,60 din
  Računari 2,40 din - 3,70 din
  Elektronika 2,40 din - 3,80 din
  Komunikacija 2,40 din - 2,80 din
  Odeća i Modni detalji 2,40 din - 3,40 din
  Pokloni 2,40 din
  Lepota i Zdravlje 2,40 din - 2,60 din
  Kuća i Bašta 2,40 din - 3 din
  Kućni aparati 2 din - 3,70 din
  Ostalo 2,40 din - 3,70 din
  Hrana i Piće 2,60 din
  Sportska oprema 2,40 din
  DVD i Muzika 2,40 din
  Tompusi 2,40 din
  Auto Moto 2,40 din - 3,40 din
  Putovanja 2,40 din
  Umetnost, Hobi i Kolekcionarstvo 2,40 din
  Nekretnine 2,40 din
  Zabava I Razonoda 2,40 din