Česta pitanjaOstala pitanjaČlanak

Želeo bih da imam više pozitivnih komentara od kupaca. Šta mogu da uradim?

Izbegavajte da sami postavljate komentare o Vašoj prodavnici jer mi koristimo sistem filtriranja koji će ih automatski registrovati i ukloniti.
Da biste sakupili više pozitivnih komentara pokušajte da ispunite zahteve kupaca i uputite ih na stranicu Vaše prodavnice na portalu ShopMania tako da svoje iskustvo mogu da podele sa drugim korisnicima (što više komentara imate to bolje). Koristite sledeći kod kako biste uputili korisnike da postavljaju komentare o Vašoj prodavnici.

Postavite komentar

Ovaj kod se može prikazivati za sve kupce ili samo za one koji do Vas dođu preko portala ShopMania. Preporučljivo je da im pošaljete ovaj link tek nakon što je porudžbina izvršena i isporučena.

Nalazi se u: Ostala pitanja