Česta pitanjaDatafeed podešavanja i obradaČlanak

Izgleda da datafeed ne može da se preuzme. Zašto?

Ukoliko Vaš datafeed ne može biti preuzet, potrebno je da proverite sledeće:

- link ka datafeed-u treba da bude tačan i da počinje sa http://, https:// ili ftp:// u zavisnosti od slučaja;
- datafeed ne treba da bude zaštićen korisničkim imenom/lozinkom (ukoliko jeste onda ove informacije treba da se nalaze u preuzetom linku);
- datafeed ne treba da bude ograničen zaštićenim pristupom u direktorijum ili IP adresom;
- pristup datafeed-u ne treba da bude korišćeno preusmeravanje od JavaScript-a ili meta, niti treba da koristite cookies ili server sesije da biste zaštitili pristup;
-ukoliko koristite IP zabrane, potrebno je da dozvolite preuzimanje feeda ka IP adresi koju koristi ShopMania.

Nalazi se u: Datafeed podešavanja i obrada